Generalforsamlingen

Foreningen Thorning Friluftsspil afholdt generalforsamling fredag den 15/9 2017 kl. 19 på Kjellerup Skole - Skoletorvet. 

Som dirigent styrede Gregers Thomsen generalforsamlingen igennem på en time. Årsberetning, regnskab, budget og uændret kontingent blev vedtaget. Der var ingen indkomne forslag. Regnskabet viste et underskud, som bliver dækket af Silkeborg Kommunes underskudsgaranti. Heldigvis havde alle funktionerne sparet på udgifterne, så der ikke blev behov for den ekstra underskudsgaranti.

Læs forkortet beretning HER.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, og 5 var på valg.
Inge Østerby, Kristina Nielsen og Jacob W. Andersen afløses af Bodil Lyngsøe, Erik Lyngsøe (Bodils storebror) og Inge-Lise Pedersen. Lene Bjørklund og Stefan Mäkinen modtog genvalg. Stinne Bøgelund blev valgt som 1. suppleant. Bestyrelsen fik mandat til selv at finde 2. suppleant. Revisor Jørn Bech og Revisorsuppleant Kathrine Oddershede blev genvalgt.

Formand Stefan Mäkinen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og funktionslederne for deres indsats i årets løb.

Efter generalforsamlingen og den medbragte kaffe gik alle i Mosaikkens biograf, og så den DVD-film, som Silkeborg Produktionsskole havde produceret til internt brug i Friluftsspillet. 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Stefan Mäkinen - Formand
Cille Sommer - Næstformand
Sarah Sandgaard - Sekretær
Lene Bjørklund - Kasserer
Bodil Lyngsøe
Erik Lyngsøe
Katrine Dahl
Inge-Lise Pedersen

Bestyrelsen 2017
Bestyrelsen. Stående fra venstre: Maiken S. Clausen, Inge-Lise Pedersen, Cille Sommer, Bodil Lyngsøe, Erik Lyngsøe. Siddende fra venstre: Sarah Sandgaard, Lene Bjørklund, Stefan Mäkinen, Katrine Dahl Pedersen.