Generalforsamlingen 21. september 2018

Foreningen Thorning Friluftsspil afholdt generalforsamling fredag den 21. september 2018 kl. 19 på Kjellerup Skole - Skoletorvet. 

Dirigenten styrede generalforsamlingen igennem på en god time. Årsberetning, regnskab, budget, forslåeede vedtægtsændringer og uændret kontingent blev vedtaget. Der var ingen indkomne forslag ud over de af bestyrelsen foreslåede vedtægtændrinmger.

Regnskabet viste et underskud, som bliver dækket af Silkeborg Kommunes underskudsgaranti. Heldigvis havde alle funktionerne sparet på udgifterne, så der ikke blev behov for den ekstra underskudsgaranti.

Læs forkortet beretning HER.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, og 3 var på valg. 

Formand Stefan Mäkinen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og funktionslederne for deres indsats i årets løb.

Efter generalforsamlingen og den medbragte kaffe gik alle i Mosaikkens biograf, og så den DVD-film, som Silkeborg Produktionsskole havde produceret til internt brug i Friluftsspillet. 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Stefan Mäkinen - Formand
Cille Sommer - Næstformand
Kathrhine Oddershede - Kasserer
Bodil Lyngsøe- Sekretær
Maiken Simmelsgaard Clausen - Sekretær
Erik Lyngsøe - Webmaster
Inge-Lise Pedersen - Medlem

Suppleanter:

Malthe