Friluftsspil fejrer 25 års jubilæum

I 25 år har amatørerne fra Thorningegnens Friluftsspil opført skuespil på Friluftsscenen i Thorning. Som jubilæumsforestilling er valgt familieforestillingen ”Pippi” med musik af Sebastian. Desuden markeres jubilæet med indvielse af en ny indgangsportal med indbygget billetsalg og kiosk samt et større publikumstelt. Denne ”Friluftskulturarena” er støttet af Nordea Fonden, og kun gennem en særlig flot økonomisk opbakning fra Silkeborg Kommune blev det muligt at gennemføre projektet. Der er plads til 800 tilskuere til hver forestilling.  

Stolte traditioner

I Thorning og omegn har der gennem de sidste ca. 100 år været store og stolte traditioner for skuespil; bl. a Bindstouwfolkene med Blicherfortællingerne.  Der har også været spillet revy til byfesterne og dilettant i Forsamlingshuset.  Disse aktiviteter skete i regi af Thorning Borgerforenings Amatørscene.  En flok engagerede personer havde imidlertid lyst til at videreudvikle skuespillet og opføre rigtige teaterstykker. Friluftsscenen blev etableret og første forestilling: "En søndag på Amager" blev opført i 1989.

I 2003 blev der oprettet en selvstændig forening: Thorningegnens Friluftsspil. I starten var det rent amatørteater med hovedvægten lagt på det lokale. I de første mange år var det almindeligt, at hele familier deltog med hver deres interesse både på og bag scenen.

Stor udvikling

I årenes løb er der sket en stor udvikling. På det organisatoriske plan har bestyrelsen nu 19 funktionsledere med ansvar for hver deres område til udførelsen af de praktiske opgaver; såsom kostumer, lys, scenebygning.  I 2006 besluttedes det at satse på professionelle kræfter til de strategiske kreative poster for at styrke kvaliteten.  Der har siden været professionel instruktør, orkesterleder, scenograf og korleder - ligesom der nu afholdes audition. Skuespillerne og sangerne udvælges nøje til den enkelte rolle, hvilket gør, at det ikke længere blot er lokale kræfter men aktører fra et stort optageområde.

Det bærende element er dog stadig de ca. 150 frivillige ulønnede personer på og omkring scenen. Fællesnævneren for dem alle er, at de har en fantastisk energi og entusiasme og bruger rigtig mange timer uden at kny.  Sammenholdet og det at fremstille noget i fællesskab giver glæde og motivation til at skabe  seværdige forestillinger år efter år.

Repertoiret  har også ændret sig gennem tiden fra de rene musicals til  såvel børne- / familieforestillinger som teaterkoncerter. I takt med den øgede professionalisering er publikumstallet steget støt med en rekord på 3500 gæster - for øvrigt i forbindelse med, at ”Pippi” blev opført i 2007.

Foreningen har i alle årene nydt godt af de mange trofaste sponsorer, som til stadighed bakker op. Lige fra starten oplevede man stor good- will fra lokale virksomheder, der stillede deres ekspertise, biler og materiel til rådighed uden vederlag.

Kulturpris 2012

I foreningens 25 år har de 3 formænd: Ejvind Nielsen, Erling Prang og den nuværende Inger Marie Thomsen hver især lagt store kræfter i at  udvikle det unikke kulturtilbud som Thorningegnens Friluftsspil efterhånden må siges at være - kulminerende med modtagelsen af Silkeborg Kommunes Kulturpris i 2012.

Jubilæumsreception

Lørdag den 7. juni er der jubilæumsreception kl. 11, hvor kulturpersonligheden Christian Have, indehaver og kreativ direktør i Have Kommunikation, overdrager kulturarenafaciliteterne til brug for alle byens foreninger. Desuden holder Christian Have også premieretalen til Pippi forestillingen kl. 14. ”Pippi” spiller i alt 7 gange fra d. 7. – 15. juni på Friluftsscenen i Thorning.

Presseartikel af 22/5 2014